Szopen Xiao

社会的继承

2014-08-19

天下万物皆有继承,无继承而无源,无法,无相,无生生不息。 继承于物乃遗传,继承于人乃家,继承于心乃经验,继承于人众乃法则,继承于未来即生生不息。 世人皆有源,无源者则不存,无源者则无教,无教之人何处得相?无相之物则非生灵。

comments powered by Disqus